Lekarna

Lekárna ali starinsko apotéka je pomembna zdravstvena ustanova, v kateri farmacevti opravljajo lekarniško dejavnost, s čemer zagotavljajo prebivalcem, zdravstvenim zavodom ter drugim organizacijam vsa potrebna zdravila in dvigujejo kakovost preskrbe z zdravili za širše področje. Preskrba z zdravili pomeni izdajanje zdravil na recept, prodaja zdravil brez recepta ter pripravo magistralnih zdravil.  Zakon o lekarniški dejavnosti dovoljuje da lahko poleg lekarne lekarniško dejavnost izvaja tudi lekarniška podružnica ali več podružnic, oddelčne lekarne v bolnišnicah, galenski laboratoriji za izdelavo parenteralnih raztopin in kontrolno analizni laboratoriji.

Lekarna mora vsekakor ustrezati zakonsko predpisanim zahtevam glede kadrov, opreme in prostorov. V lekarnah najdemo tudi pomožna zdravilna sredstva, medicinsko-tehnične pripomočke, razna sredstva za nego in druga sredstva za zdravljenje ter varovanje zdravja, seveda pa tudi predmete za splošno rabo na drobno. Strokoven kader v lekarnah svetuje pri izdajanju in uporabi zdravil (svetuje varno, pravilno in racionalno uporabo), izdeluje in izdaja veterinarska zdravila. Lekarne se ukvarjajo tudi z zdravstveno-vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi ter z mentorsko in informativno dejavnostjo. Lekarna je zadolžena za izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, katerim mora konstantno preverjati kakovost.

lekarna

Poznamo tudi bolnišnične lekarne, ki so lekarne v okviru bolnišnic z lastno preskrbo z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki jih v njih uporabljajo za zdravljenje ter nego hospitaliziranih bolnikov. Tako lekarne kot tudi bolnišnične lekarne lahko organizirajo zalogo zdravil. Vse lekarne morajo občanom zagotoviti nenehno preskrbo z zdravili z izvajanjem dežurstva in stalne pripravljenosti, skladno z veljavnim zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Farmacevtsko strokovno delo v lekarni opravljajo strokovni farmacevtski delavci kot to določa zakon. Vsaka lekarna mora imeti obvezno najmanj naslednje prostore: za prevzem medicinskih pripomočkov in zdravil, za izdajo medicinskih pripomočkov in zdravil, za shranjevanje medicinskih pripomočkov in zdravil, za izdelavo magistralnih pripravkov, za čiščenje ovojnine in pribora – pomivalnico,  za svetovanje, za opravljanje nalog strokovno administrativne narave, garderobo in sanitarije. Lekarna mora imeti v elektronski ali pisni obliki strokovno literaturo (sodobno) in vire za svetovanje in informiranje o zdravilih, o njihovi izdelavi in zagotavljanju kakovosti zdravil ter predpise s področja zdravstva, ki urejajo zdravila, lekarniško dejavnost, medicinske pripomočke in nedovoljene droge.