Energetski pregled stavbe je enostavna rešitev za zmanjšanje stroškov ogrevanja

Temeljit energetski pregled stavbe je odlična rešitev za objekte, ki za svoje delovanje potrebujejo veliko energije. Še posebej priporočljivo ga je opraviti na stavbah, znotraj katerih potekajo potratni industrijski procesi. Ker obsega zajem najrazličnejših podatkov in komponent poslovnega procesa je energetski pregled stavbe priložnost za učinkovito zmanjšanje stroškov poslovanja, s tem pa proizvajanja boljših zaslužkov. 

energetski-pregled-stavbe

Seveda poznamo več vrst energetskih pregledov, ki se med seboj razlikujejo glede na zahtevnost merilnih funkcij ter obsegu. Najbolje nam pri izbiri slednjih pomagajo kar strokovnjaki, ki določijo kakšna vrsta bo potrebna za specifično stavbo. Najpreprostejši energetski pregled stavbe je preliminarni pregled, pri katerem se lahko analiza opravi že na podlagi enkratnega obiska ter vprašalnika, ki ga izpolni lastnik. Razširjeni pregled stavbe obsega bolj zahtevne meritve, kjer se poraba energije razčleni med posamezne porabnike. Opraviti ga je priporočljivo, kadar se odločamo za večje naložbe, kjer je varčevanje s stroški dolgoročno nujno. 

Vsak energetski pregled stavbe obsega merjenje ter ugotavljanje obstoječega stanja porabe. Vsekakor pa analiza sama po sebi ni učinkovita, če ne vemo, kako bi situacijo izboljšali ter znižali stroške. Zato je najpomembnejša komponenta energetskega pregleda prav določanje nabora ukrepov in možnih rešitev za izboljšanje stanja. Analiza ukrepov tako obsega tudi predvidene prihranke različnih sistemov, ki porabljajo energijo. Energetski pregled stavbe pogosto pokaže, da je ustrezna rešitev za zmanjšanje stroškov tudi menjava energenta. Proizvodnje oz. porabniki, ki še vedno uporabljajo nesodobne kotle ter zastarele energente so na tem mestu še posebej izpostavljeni. Zemeljski plin je na tem mestu odlična rešitev, saj nudi visoke izkoristke, nizke izpuste ter čisto delovanje. Sodobni kondenzacijski kotli ne potrebujejo posebnega vzdrževanja, prav tako pa ni potrebna kurilnica. To je zelo priročno za porabnike, ki so v stiski s prostorom. Menjava energenta za zemeljski plin je še posebej smiselna v objektih, ki že imajo priključek – slednje pa lahko dandanes najdemo skorajda po celotni Sloveniji.