Poceni ustanovitev d.o.o.

Vse več je ljudi, ki odpirajo svoja lastna podjetja. Hitra in ugodna ustanovitev d.o.o. je postalo kar nekako moderno v današnjem času, saj ljudje mislijo, da bodo na dokaj enostaven način zaslužili še nekaj denarja. Ustanovitev d.o.o. je smiselna v kolikor imamo znanje s tega področja in v kolikor vemo, kako se spustiti v svet podjetništva. Ustanovitev d.o.o. po zakonu zahteva, da ob ustanovitvi vložimo 7500€ osnovnega kapitala, s katerim naj bi podjetje kasneje poslovalo. Nekatera podjetja vam ponujajo ustanovitev d.o.o. po zelo ugodnih cenah, saj vam oni samo prepišejo že obstoječe podjetje, ki seveda še ni izvajalo nikakršnih poslovnih aktivnosti.

Veliko mladih podjetnikov razmišlja ali naj odprejo s.p. in opravljajo dejavnost kot samostojni podjetnik, ali naj uporabijo možnost ustanovitev d.o.o.. Odgovora na to ni tako preprosto podati, saj je od primera do primera zelo različno in bi se morali za vsako dejavnost posebej poglobiti in preštudirati stvari. Načeloma je tako, da v kolikor mislimo dejavnost opravljati sami, brez pomoči družbenikov oz. zaposlenih, potem je nekako praksa, da se odpre s.p. saj tako še vedno ohranimo status fizične osebe, kar pomeni, da za obveznosti odgovarjamo z vsem svojim premoženjem. D.o.o. se v praksi odpre, ko predvidevamo, da bomo imeli večje število zaposlenih v podjetju in tudi ko predvidevamo, da bomo imeli nekoliko višje zneske poslovanja.

ustanovitev doo

Kot sem že zgoraj omenil nekega fiksnega pravila glede tega, ali bomo postali samostojni podjetnik ali ustanovitelj d.o.o. ni, saj je zadeva v tem primeru odvisna od vsakega primera posebej. Ustanovitev d.o.o. pomeni, da bomo ob ustanovitvi ustvarili pravno osebo, katero bomo predstavljali kot lastniki, direktorji ali družbeniki. Vsak družbenik, ki se pridruži d.o.o mora vložiti nek kapital. Znesek ni omejen na zgornji meji, je pa minimalen vložek družbenika z zakonom določen na 50€.  V kolikor se boste podali v svet podjetništva, vam želim obilo sreče in poslovnih uspehov.